Med erfarenhet från djurskyddsarbete, miljösektorn och med en avhandling inom ämnet hästvälfärd så har jag en bred kompetens och förståelse för de utmaningar som hästhållare står inför.

Jag arbetar som fristående konsult inom området hästvälfärd. Genom föreläsningar, rådgivning och utbildning kan jag hjälpa din verksamhet att ta nästa steg emot en ökad hästvälfärd.