Fil Dr Sofie M VikstenMed erfarenhet från djurskyddsarbete, miljösektorn och med en avhandling inom ämnet hästvälfärd så har jag en bred kompetens och förståelse för de utmaningar som hästsporten står inför.

Jag arbetar som fristående konsult inom området hästvälfärd. Genom projektmedverkan, rådgivning och utbildning kan jag hjälpa ert projekt eller verksamhet att implementera goda förutsättningar för hästvälfärd.

Jag arbetar fristående inom hela hästindustrin, och oavsett uppdragsgivare så står hästens välfärd i fokus. Integritet och diskretion är ledord för verksamheten. 

Min avhandling Improving horse welfare through assessment and feedback har emottagits väl inom hästindustrin och har bland annat bidragit till Svensk Travsports hästvälfärdsprogram Travarhälsan och Svenska Ridsportförbundets besöksverksamhet på ridskolor. Jag fick även ett hedersomnämnande från Stiftelsen Hästforskning 2018 för mitt doktorandprojekt.  

Utbildning

2011 - 2016 Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala - Doktorsexamen Etologi och Djurvälfärd (Fil. Dr.) Avhandling: Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback.  https://pub.epsilon.slu.se/13566/

Kurser: Högskolepedagogik I & II, Examinationskurs, Konflikthantering, Avancerad Microsoft Excel, Statistik, Planering, Skriva och publicera vetenskapligt, Att kommunicera forskning, Ledarskap i organisationer och processer, Implementering av forskning: att ändra människors beteenden. 

2008 - 2009 Stockholms Universitet - Magisterexamen Miljö- och Hälsoskydd (M.Sc.) Kurser: Miljöjuridik och förvaltningsrätt, Miljökonsekvensbeskrivningar, Geologiska Informationssystem, Livsmedelstillsyn och Mikrobiologi, Miljöteknik, Miljökemi och ekotoxikologi, Fysisk samhällsplanering. 

2004 - 2007 University of Birmingham - Kandidatexamen Miljöbiologi (B.Sc.) Huvudämnen: Ekologi & Evolutionsteori, Naturskydd och reservatsskötsel, Tillämpad Entomologi och IPM, Avancerad djurbiologi, Vertebrat- och invertebrat fysiologi, Mikrobiologi och Biokemi, Molekylärbiologi, Statistik och laborationsdesign, Genetik och Etologi. 

Fristående kurser: Projektledning, Etologi, Djurvälfärd m.m. 

Publikationer

Viksten, S.M., Nyman, S., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2017). Developing a horse welfare assessment protocol. Animal Welfare. 

Viksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2016). A comparative application of two horse welfare assessment protocols. Acta Agriculturae Scand Section A. 

Viksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (submitted). Swedish horse owners' decision making on welfare: motivational factors and information needs. 

Viksten, S.M., Visser, E.K., Hitchens, P.L. & Blokhuis, H.J. (2018). The effects of feedback from horse welfare assessments. Animal Welfare.