Fil Dr Sofie Viksten EngforsSom person är jag betydligt mer än bara en titel och har en bakgrund inom djurskydd, miljö- och hälsoskydd, entreprenörskap och att arbeta med människor. Jag har det stora nöjet att arbeta deltid som oberoende entreprenör inom området hästvälfärd, ett ämne som är mitt brinnande intresse. 

Oavsett uppdragsgivare så står hästens välfärd i fokus. Att hitta funktionella lösningar på olika problem kring hästvälfärd är bland det bästa jag vet så tveka inte att bolla idéer med mig. 

Min avhandling Improving horse welfare through assessment and feedback har emottagits väl inom hästindustrin och har bland annat bidragit till Svensk Travsports hästvälfärdsprogram Travarhälsa och Svenska Ridsportförbundets besöksverksamhet på ridskolor. Jag fick även ett hedersomnämnande från Stiftelsen Hästforskning 2018 för mitt doktorandprojekt.  

Utbildning

2011 - 2016 Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala - Doktorsexamen Etologi och Djurvälfärd (Fil. Dr.) Avhandling: Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback.  https://pub.epsilon.slu.se/13566/

2008 - 2009 Stockholms Universitet - Magisterexamen Miljö- och Hälsoskydd (M.Sc.) 

2004 - 2007 University of Birmingham - Kandidatexamen Miljöbiologi (B.Sc.)  

Publikationer

Viksten, S.M., Nyman, S., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2017). Developing a horse welfare assessment protocol. Animal Welfare. 

Viksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2016). A comparative application of two horse welfare assessment protocols. Acta Agriculturae Scand Section A. 

Viksten, S.M., Visser, E.K., Hitchens, P.L. & Blokhuis, H.J. (2018). The effects of feedback from horse welfare assessments. Animal Welfare.