Fil Dr Sofie Viksten EngforsSom person är jag betydligt mer än bara en titel och har en bakgrund inom djurskydd, miljö- och hälsoskydd, entreprenörskap och att arbeta med människor. Jag har det stora nöjet att arbeta som oberoende entreprenör inom området hästvälfärd, ett ämne som är mitt brinnande intresse. 

Oavsett uppdragsgivare så står hästens välfärd i fokus. Att hitta funktionella lösningar på olika problem kring hästvälfärd är bland det bästa jag vet så tveka inte att bolla idéer med mig. 

Min avhandling Improving horse welfare through assessment and feedback har emottagits väl inom hästindustrin och har bland annat bidragit till Svensk Travsports hästvälfärdsprogram Travarhälsa och Svenska Ridsportförbundets besöksverksamhet på ridskolor. Jag fick även ett hedersomnämnande från Stiftelsen Hästforskning 2018 för mitt doktorandprojekt.  

Utbildning

2011 - 2016 Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala - Doktorsexamen Etologi och Djurvälfärd (Fil. Dr.) Avhandling: Improving Horse Welfare through Assessment and Feedback.  https://pub.epsilon.slu.se/13566/

Kurser: Högskolepedagogik I & II, Examinationskurs, Konflikthantering, Avancerad Microsoft Excel, Statistik, Planering, Skriva och publicera vetenskapligt, Att kommunicera forskning, Ledarskap i organisationer och processer, Implementering av forskning: att ändra människors beteenden. 

2008 - 2009 Stockholms Universitet - Magisterexamen Miljö- och Hälsoskydd (M.Sc.) Kurser: Miljöjuridik och förvaltningsrätt, Miljökonsekvensbeskrivningar, Geologiska Informationssystem, Livsmedelstillsyn och Mikrobiologi, Miljöteknik, Miljökemi och ekotoxikologi, Fysisk samhällsplanering. 

2004 - 2007 University of Birmingham - Kandidatexamen Miljöbiologi (B.Sc.) Huvudämnen: Ekologi & Evolutionsteori, Naturskydd och reservatsskötsel, Tillämpad Entomologi och IPM, Avancerad djurbiologi, Vertebrat- och invertebrat fysiologi, Mikrobiologi och Biokemi, Molekylärbiologi, Statistik och laborationsdesign, Genetik och Etologi. 

Fristående kurser: Projektledning, Etologi, Djurvälfärd m.m. 

Publikationer

Viksten, S.M., Nyman, S., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2017). Developing a horse welfare assessment protocol. Animal Welfare. 

Viksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (2016). A comparative application of two horse welfare assessment protocols. Acta Agriculturae Scand Section A. 

Viksten, S.M., Visser, E.K. & Blokhuis, H.J. (submitted). Swedish horse owners' decision making on welfare: motivational factors and information needs. 

Viksten, S.M., Visser, E.K., Hitchens, P.L. & Blokhuis, H.J. (2018). The effects of feedback from horse welfare assessments. Animal Welfare.