Erfarenhet och media

Nedan följer ett urval av mina uppdrag och erfarenheter.

- Föreläsningar om hästvälfärd

- Kvalitetsgranskning och analys av undervisningsmaterial (digitala, skriftliga, rörlig media)

- Beteendeanalys vid upplevda beteendeproblem hos häst 

- Framtagande av undervisningsmaterial 

- Projektledning och koordination av projekt med varierande storlek 

- Rådgivande kring hästvälfärd i verksamhetsutveckling samt planering av stall och hästanläggningar

- Deltagare i referensgrupp för "Hästanläggningar - en guide", SvRF Hästfokus AB i media (urval) 

https://hastochryttare.prenly.com/p/hast-ryttare/2021-12-18/a/jag-ska-hjalpa-hasten-med-manniskoproblem/1895/478355/25069401

https://www.tidningenridsport.se/tag/sofie-viksten-engfors/ 

https://www.atl.nu/hast/sofie-viksten-far-hedersomnamnande/<br>

https://www.travsport.se/article/2.292/1.717865

https://www.slu.se/ew-nyheter/2016/9/utvecklat-protokoll-kan-ge-okad-hastvalfard/<br>

https://www.slu.se/ew-nyheter/2016/9/utvecklat-protokoll-kan-ge-okad-hastvalfard/<br>

https://palspodden.libsyn.com/hstens-vlfrd-sofie-viksten-och-ilona-eismann-plspodden-15<br>

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=7051173