Erfarenhet

Nedan följer ett urval av mina uppdragsgivare och erfarenheter. 

- Referensgrupp för Hästanläggningar, Svenska Ridsportförbundet (SvRF)

- Rådgivande kring hästvälfärd i planering av hästanläggningar

- Föreläsare på Tränarkurs, steg II

- Föreläsare i Verksamhetsutveckling, Djurskydd och hästvälfärd, Hästsportens Folkhögskola

- Föreläsningar om Ridskolehästens välfärd, SvRF

- Föreläsningar om hästvälfärd, Svensk Travsport

- Sakkunnigt vittne i rättegångar kring hästbeteende och hästvälfärd

- Rådgivande inom verksamhetsutveckling

- Projektledare och projektmedlem